Välkommen till Språngbrädan

Språngbrädan är en alternativ vuxenutbildning ”för unga vuxna utanför”. Språngbrädan vänder sig främst till individer i åldern 20-30 år som saknar gymnasial kompetens. Fokus är på ett individuellt lärande med flexibla studieplaner utifrån behov och förutsättningar.

Vår filosofi bygger på att stärka varje enskild individ för att ge denne möjlighet att klara ett självständigt liv i samhället. Språngbrädan erbjuder varje individ en chans att göra en livsstilsförändring genom utveckling av de egna inre resurserna dvs. genom stöd i att utveckla dagliga rutiner samt den struktur som krävs för att klara av vuxenstudier. Detta är speciellt värdefullt för den som tidigare haft svårt att fullfölja uppgjorda studieplaner.

Språngbrädan drivs genom medel från De Göranssonska stiftelserna och har ABF-Gästrikebygden som huvudorganisation.

huset

Titta i arkivet här...

Språngbrädan på Facebook

 

Språngbrädans syfte & filosofi

är att tillhandahålla en alternativ utbildningsform till unga vuxna med bristfälliga betyg eller oavslutade gymnasiestudier.

är att erbjuda alla en alternativ möjlighet till en bättre framtid genom utbildning, rådgivning och social träning.

är att alla unga vuxna är värda lika mycket.

är att alla förtjänar att finna sin egen röst, nå sin högsta kapacitet och att njuta ett liv definierat av ansvar och värdighet.

Vår strävan är

att förstå och ta vara på varje individs förutsättningar.

att skapa goda rutiner och arbeta med mål och mening.

att föra alla individer framåt för att skapa de rätta förutsättningarna
vid studier.

att ge och ta ansvar.

att ge feedback och att vara rak och ärlig.

att tillsammans bygga upp ett starkare självförtroende.

ABF-Gästrikebygden & Språngbrädan

abf-gästrikebygden

Huvudman för Språngbrädan är
ABF-Gästrikebygden.

Samarbetspartners

göranssonskasandvikens kommun

27